III Congrés Català de Filosofia: Passat i present

Palma (Mallorca) de 21 a 23 de gener de 2015

Organitza: Associació Filosòfica de les Illes Balears
Universitat de les Illes Balears

In Memoriam Bartomeu Fiol

Data de presentació de treballs: del 8-05-2014 fins a 15-09-2014

En l’organització hi participen de manera conjunta la Societat de Filosofia del País Valencià, la Societat Catalana de Filosofia (IEC) i l’Associació Filosòfica de les Illes Balears. Comptam a més amb la col•laboració del Vicerectorat d’Investigació i Postgrau, Vicerectorat de Cultura, Projecció Social i Seus Universitàries i el Departament de Filosofia i Treball Social de la UIB.

Les societats de Filosofia del País Valencià, Catalunya i Illes Balears tenen uns objectius comuns, com són: impulsar la presència pública de la reflexió filosòfica, incrementar la recerca en filosofia i fomentar especialment els estudis sobre l’obra dels pensadors, filòsofs i intel•lectuals balears, valencians i catalans. En aquest cas concret celebram l’Any Ramon Llull dedicant a l’escriptor mallorquí la Secció III. Ramon Llull i el lul•lisme. A la Secció IV es proposa la recerca sobre la poesia i escrits en prosa de Bartomeu Fiol, poeta. Així lligam Passat i Present. Volem contribuir a la realització i a la difusió de la filosofia i, d ‘ una manera destacada, de la filosofia produïda en llengua catalana. Un dels objectius del III Congrés és la defensa de la filosofia davant les diverses administracions (Ministeri d’Educació i Conselleries d’Educació de les Comunitats Autònomes). Volem promoure la formació filosòfica i l’actualització dels estudis filosòfics en l’ensenyament primari, secundari i universitari i defensar l’interès i la funció de la filosofia en tots els camps de la cultura i en especial en l’àmbit educatiu i li dedicam la Secció II. Didàctica de la filosofia.

Les temàtiques del congrés són:

Secció I. La història de la filosofia i la filosofia de l’educació, la lògica i la filosofia del llenguatge, la filosofia de la ciència i la teoria del coneixement, l’antropologia filosòfica i l’ontologia, l’estètica i la teoria de les arts, l’ètica, la filosofia política i la filosofia del dret

Secció II. Didàctica de la filosofia

Secció III. Ramon Llull i el lul·lisme .

Secció IV. Bartomeu Fiol, poeta .

Els resums han de tenir entre 900 i 1.000 paraules, Times New Roman 12, doble espai, en format Word o RTF.

Idiomes: català, castellà, anglès, francès, italià, portuguès i alemany.

http://www.uibcongres.org/filosofia/ficha.ct.html

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: